Sacrament van de zieken

De grootste stap voor de mens is de stap van de aarde naar de hemel. En voor de meeste het moeilijkste. God weet dat: Zijn Zoon heeft het aan den lijve ervaren. Daarom biedt God voor het zetten van deze laatste stap Zijn hulp aan. Zodra de dood duidelijk binnen de gezichtskring van de mens komt, kan hij zich door een priester laten zalven met gewijde olie. Deze zalving op voorhoofd en handen heeft een sterkende uitwerking. De gezalfde durft de dood in de ogen te kijken, in alle rust.

Soms werkt de zalving zelfs zo helend, dat het leven sterker blijkt dan de dood en niet het leven, maar de dood het onderspit delft.

Het is dan ook niet raadzaam om met de toediening ervan te wachten tot het moment van sterven of tot het moment, waarop de zieke buiten bewustzijn is. Het is de priester niet toegestaan iemand te bedienen, wanneer het duidelijk is dat hij/zij al enige tijd gestorven is: de sacramenten zijn er immers voor de levenden. De pastoor zal bij een dergelijk voorval, op uw verzoek, toch komen om de overledene met een gebed bij God aan te bevelen.
 

Het sacrament van de ziekenzalving heeft als doel een bijzonder genade te verlenen aan de christen die te kampen heeft met de moeilijkheden die verbonden zijn met een ernstige ziekte of met ouderdom   
Wanneer de gelovige ten gevolge van ziekte of ouderdom in levensgevaar begint te verkeren, is dit zeker het moment dat hij de heilige ziekenzalving ontvangt.  
Wanneer een christen zwaar ziek is, kan hij de ziekenzalving ontvangen en daarna telkens, wanneer, na het ontvangen ervan, zijn toestand verergert. 

Alleen de priester kan de ziekenzalving toedienen, en NIET een pastoraal werker of - werkster of andere leek,  maar ook geen diaken. De priester gebruikt de olie die gezegend werd door de Bisschop.  
Het wezen van de viering bestaat in de zalving op het voorhoofd en de handen van de zieke, een zalving die gepaard gaat met het liturgisch gebed van de priester, waarin hij bidt om de bijzondere genade van dit sacrament. 

De bijzondere genade van dit sacrament heeft als vruchten:
- De vereniging van de zieke met het lijden van Christus, tot zijn eigen welzijn en dat van heel de kerk.
- Troost, vrede en bemoediging om op christelijke wijze het lijden van de ziekte of de ouderdom te verdragen.
- De vergeving van de zonden, indien de zieke dit niet door het sacrament van de biecht heeft kunnen verkrijgen.
- Herstel van de gezondheid, indien het mogelijk is
- De voorbereiding op de overgang naar eeuwig leven. 

Zoals de sacramenten van het doopsel, het vormsel en de eucharistie een eenheid vormen als "sacramenten van de christelijke initiatie", zo kan men zeggen dat de biecht, de ziekenzalving en de eucharistie als viaticum op het einde van het christelijk leven "de sacramenten zijn die voorbereiden op het vaderland" of de sacramenten die de pelgrimstocht voltooien. Biecht en ziekenzalving worden ook wel aangeduid als de "sacramenten van genezing".

 

Voor het toedienen van de Ziekenzalving wende men zich tot de pastoor

 via het mobiele nr. 06-55722869.