Uitvaart zonder kerkelijke rituelen

 De laatste jaren kiezen meer en meer inwoners van ons dorp voor een niet kerkelijke uitvaart. Dorpsgenoten of verre bekenden weten vaak niet of een dergelijke bijeenkomst openbaar is. De kerk is er voor alle inwoners van ons dorp. Het is een fijne plek om een afscheidsbijeenkomst te houden. Onlangs is nu besloten dat bij een niet kerkelijke uitvaart evengoed gebruik gemaakt kan worden van de kerk. Voordeel is dat een dergelijke uitvaart laagdrempelig is en iedereen deze afscheidsdienst kan bijwonen. Een uitvaartleider kan in de kerk geheel op eigen wijze een afscheidsritueel invullen. 

 

Gedachtenisschildje                 

Momenteel is het zo dat bij een uitvaart of avondwake een gedachtenschildje door de familie achter in de Mariakapel wordt opgehangen en met Allerzielen terug naar de familie gaat. Vanaf heden is er voor elke overledene in ons dorp een gedachtenisschildje beschikbaar, echter alleen wanneer de familie hier prijs op stelt.

Dit schildje wordt tijdens de allerzielenviering rond 1 november aan de naaste familie uitgereikt.

Gedachtenis prentje

 Ook zullen alle overleden inwoners vermeld worden op het gedachtenis prentje wat op Allerzielen in de kerk wordt uitgereikt.