Welkom op de site van de parochie van Siebengewald.

 

Parochie berichten.

 

 

 

Zaterdag 4 juli i: 19.00 uur Weekendviering (pastoor Geudens)

Intenties:

Anneke Arts (jaardienst);

Overleden familie Arts-Seuren

 

 

Zondag 5 juli: 14.00 uur Doopviering van

 

Thijme Munsters (Tulpenstraat en Jara Munsters (Gochsedijk)

 

 

 

Zaterdag 11 juli 19.00 uur Weekendviering

Intentie: Overleden ouders Jan Holtermans en

Maria Holtermans-Stammen en Betsie

 

Zaterdag 18 juli 19.00 uur Weekendviering

 

Intentie: Overleden fam. Hiep-van Baal-Vonken

 

 Momenteel is er alleen spreekuur op de dinsdagen van 11.00 uur tot 12.00 uur in de sacristie.

 

 

Hervatting kerkelijke vieringen

 

Beste Parochianen,

Wij zijn blij dat wij U weer kunnen gaan ontvangen tijdens eucharistievieringen. We beginnen op bescheiden schaal. In eerste instantie mogen wij 30 personen ontvangen per viering. Zoals het nu naar uitziet mogen wij vanaf 1 juli weer max. 100 personen per viering ontvangen. We voorzien geen problemen betreffende het aantal bezoekers.

Op zondag 14 juni om 11.00 uur hervatten wij de vieringen met een H. Mis die opgedragen zal worden door pastoor J. Geudens.

Er zijn wel wat regels die wij als kerkbestuur dienen na te leven.

1.  Opgeven vooraf aan een viering is niet noodzakelijk.

2.  Kom niet naar een H. Mis als U hoestklachten of koorts hebt.

3.  De entree van de kerk is alleen via de hoofdingang toegankelijk.

4.  Bij de ingang kunnen de handen gedesinfecteerd worden.

5.  In het kerkgebouw zijn looproutes aangegeven.

6.  In banken met een groene sticker kan plaats genomen worden om de viering bij te wonen.

7.  Er zijn mensen aanwezig om U wegwijs te maken in de maatregelen.

 

Voorlopig zijn de maatregelen rondom de corona uitbraak zoals hierboven in het kort beschreven. Na 1 juli kunnen er weer verdere aanpassingen volgen.

 

U bent van harte uit genodigd om de vieringen weer bij te gaan wonen.

 

Het kerkbestuur.

 

   

Voor noodgevallen zoals bv. het toedienen van het laatste sacrament mag u contact opnemen met deken

Smeets uit Venray te bereiken op tel.0478-550740.

Is deze niet thuis, dan hoort u op het antwoordapparaat het mobile nummer.

Wanneer hij zelf niet zou kunnen zorg de deken voor een priester.

  

 

Momenteel is er alleen spreekuur op de dinsdagen van 11.00 uur tot 12.00 uur in de sacristie.

 

 Misintenties kunnen worden besteld op dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur.

Eventueel telefonisch op nr. 06 83 34 26 71

                                    

Misintenties

Infowww.parochiesiebengewald.nl 

 

 

 

De grijze brievenbus voor de post voor de kerk

vind je bij het poortje naar de ingang van de sacristie.

Telefoonnummer pastorie: 0031-683713426.

 Meer info: www.parochiesiebengewald.nl

 

Bekijk de beelden, vlieg over de kerk en bekijk de klokken en luister naar het luiden van de klokken.

 

https://youtu.be/xLBxoryBiRg

 

 Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom.  

Vieringen:     

De weekendvieringen zijn in algemeen in de even maanden op zondagmorgen om 11.00 uur en in de oneven maanden zaterdagavond om 19.00 u. 

 

 

 

 

 

 
 
Bijlagen
 
 
 

 

Voor opgave van misintenties e.d. kunt u elke

dinsdag en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur

terecht in de sacristie van de kerk,

ingang blauwe poortje.

De grijze brievenbus voor de post voor de kerk

vind je bij het poortje naar de ingang van de sacristie.

Telefoonnummer pastorie: 0031-683713426.

Meer info: www.parochiesiebengewald.nl

 

 

 

 

 
 
 
Bijlagen
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Bijlagen
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Bijlagen
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid pastoor

Mensen zeggen wel eens dat het goed gaat met de pastoor en de
parochie. Dit alles is maar buitenkant, schijn. Binnen in mij gaat er
heel iets anders om. Al veel jaren voelt het niet goed. Met goede moed
en bedoelingen ben ik 31 jaren geleden begonnen met parochiewerk. De
laatste jaren kost het mij steeds meer energie om mijn taken naar
behoren te vervullen. Ik heb gedaan wat ik kon, meer lag er niet in
mijn vermogen. Leven betekent veranderen, groeien. Welnu als ik
eerlijk en waarachtig ben, moet ik bekennen dat ik niet meer pas bij
parochiewerk, dat ik eraan ben ontgroeid. Dit ligt beslist niet aan de
mensen in Afferden, Heijen of Siebengewald. Het zit bij mij veel
dieper. Ook al zou de bisschop mij een of meer andere parochies
aanbieden, dan zou dat niets oplossen. Om het in hedendaagse termen te
zeggen: de koek is helemaal op, mijn reserves zijn uitgeput, ik loop
al veel jaren op mijn tandvlees.
Na overlegd te hebben met het bisdom, heb ik besloten om te stoppen
met pastoor te zijn. Ik snap dat dit bij sommigen aankomt als een
donderslag bij heldere hemel en dat menigeen dit jammer vindt. Mijn
eigen welzijn vraagt evenwel dat ik ophoud en een andere invulling ga
geven aan mijn leven. Toch doorgaan zou betekenen dat de kans op
overspannen worden toeneemt. Dit moet ik tegen elke prijs zien te
voorkomen, temeer daar er vormen van overspannenheid zijn waar een
mens nooit meer van af komt.
Ook zou dit betekenen dat ik me niet echt kan geven, dat ik niet veel
voor U zou kunnen betekenen. Daarom is het ook voor U beter dat ik
plaats maak voor een enthousiaste opvolger.
Het doet mij goed dat er iets op mijn pad is gekomen dat mij het
gevoel geeft dat ik er wel bij pas. In Nuland is een verzorgingshuis
voor religieuze zusters en overige christengelovigen. Hier is
duidelijk behoefte aan een priester. De directie wil de kloosterlijke
sfeer zo lang mogelijk in stand houden en daar hoort ook de dagelijkse
eucharistie bij.
Ik kan daar beginnen per 1 oktober a.s.
Van ganser harte wil ik U bedanken voor het vertrouwen dat U mij hebt
gegeven. Ik hoop ook dat U dit vertrouwen aan de volgende pastoor wilt
geven.
Rest mij U alle goeds toe te wensen en alle levensgeluk, alsmede dat U
een plaats blijft geven  aan de Bron van het Leven, aan het Mysterie
dat ons draagt.

Harry Reijnen, pastoor

 

 

 

Voor opgave van misintenties e.d. kunt u elke dinsdag en

donderdag van 11.00 tot 12.00 uur terecht in de sacristie

van de kerk, ingang blauwe poortje.

De grijze brievenbus voor de post voor de kerk vind je

bij het poortje naar de ingang van de sacristie.

Telefoonnummer pastorie: 0031-683713426.

Meer info: www.parochiesiebengewald.nl

 

 

 
 
 
 
Bijlagen
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Vo