VHet Gemengd Kerkelijk Zangkoor  van de Parochie St. Joseph in Siebengewald.

 

Dit stukje gaat over het Gemengd Kerkelijk Zangkoor .

Het Kerkkoor bestaat al vanaf 1863!

In de oprichtingsacte van het Bisdom van 1863 staat, dat voor de mensen die een schenking aan de kerk doen, een gezongen mis zal zijn.

Iets wat voor die tijd best wel uniek moet zijn geweest. Tegenwoordig weten wij niet beter dan dat de mis, in het weekend, muzikaal opgeluisterd word.

Tevens is er een acte van 1864, waarin staat dat voor de Familie Von Hoensbroek, van

Kasteel Bleijenbeek, op zondag een gezongen Hoogmis moest zijn.

Deze mis was in Augustus, en er moesten 3 Onze Vader en 3 Weesgegroetjes gebeden worden,

En de Libera gezongen!

De Pastoor was toen Pastoor van Kessel.

In de tegenwoordige tijd weten we allemaal dat het Kerkbezoek heel erg terugloopt.

Toch bestaat het Kerkkoor nog steeds, al is het met zeer weinig zangers!

4 Heren en 5 Dames, die toch nog steeds proberen om geregeld, niet meer elk weekend, 

De  mis muzikaal op te luisteren!

Wij hebben ook nog het geluk dat wij nog een eigen Organiste hebben, waarvoor we erg dankbaar zijn.

En zelfs een Dirigente, die ons op de repetitie ondersteund en nog nieuwe liederen of missen leert.

Wanneer haar werk het toelaat, is ze ook in de weekendvieringen aanwezig.

Soms loopt het toch fout, door ziekte of andere zaken, en sta je met 2 of 3 zangers, wat dan natuurlijk niet werkt. Dan moeten we terugvallen op CD muziek.

Dit gebeurd ook al wanneer het koor niet aanwezig kan zijn.

Nu komt onze vraag aan onze dorpsbewoners.

Is er dan niemand meer beschikbaar om mee te komen zingen?????

Het zou toch erg jammer zijn dat dit oude koor zo ter ziele moet gaan, waardoor er ook voor de Parochie een probleem bij komt.

Graag een reactie naar het Kerkbestuur, als men kan zingen en een beetje vrijetijd ervoor over heeft,

Samen kan men veel, dat is in ons mooie dorp toch wel bekend!

Lieve mensen, denk er eens over na.

Men mag ook altijd bellen voor info,

Anneke Willems, contactpersoon Kerkbestuur / Kerkkoor.

0485- 441721.

Met vriendelijke Groeten, en dank voor uw aandacht.

Kerkbestuur Parochie St. Joseph Siebengewald

 

 

 

Jubilaris 2017 gemengd kerkkoor. Op zondag 10 december viel deze eer aan Anneke Willems. Anneke die al 40 jaar klaar staat voor het kerkelijke zangkoor. Anneke is een sterke onmisbare stem binnen het koor.

 

Jubilarissen 2015 gemengd kerkkoor in het zonnetje

Zondag 15 november zijn tijdens het dank-je-wel feest van de Sint Josephparochie in Siebengewald vijf jubilarissen van het gemengd kerkkoor onderscheiden met de gouden medaille en draagspeld van de Sint Gregorius-vereniging. Dit in verband met hun 40-jarig lidmaatschap van het koor. De jubilarissen zijn Annie Tebarts, Jet Gossens, Lenie v/d. Hoogen, Mientje Stammen en Sini Stammen. Johan Straaten vierde zijn 60-jarig jubileum en werd verblijd met een bos bloemen. Hierna werd het feest voortgezet met een brunch en enkele gezellige spellen.