‘Pastoor - kerkbestuur en werkgroep’

 

Sinds 1 januari 2022 is er een federatie en samenwerking tot stand gekomen

tussen de parochies Siebengewald, Afferden en Bergen. Bestuurlijk betekent

dit, dat er een overkoepelend kerkbestuur (federatiebestuur) is van de drie

gezamenlijke parochies. In dit federatiebestuur zitten mensen vanuit de drie

parochies. Het voormalig kerkbestuur van elke parochie is nu geworden tot een

werkgroep die de dagelijkse gang van zaken in de parochies behartigen. In elke

werkgroep zitten dus mensen die ook in het federatiebestuur zitten.

Federatiebestuur

Wij geloven dat we op bestuurlijk niveau samen sterker zijn door deze

federatievorming. In het federatiebestuur worden de formele besluiten

genomen en hebben vooral betrekking op financiën en gebouwen. Maar ook

komt ter sprake wat er in de afzonderlijke parochies leeft en hoe we van elkaar

kunnen leren op pastoraal gebied.

Werkgroep St. Joseph

Binnen de werkgroep worden de besluitvormingen van het federatiebestuur

besproken en doorgevoerd. Maar vanuit de werkgroep worden ook de lokale

parochiezaken doorgegeven aan het federatiebestuur. Op die manier is er een

wisselwerking zodat de andere parochies weet hebben van wat er leeft en zo

nodig elkaar helpen en van elkaar kunnen leren. Want wij geloven ook dat de

lokale gemeenschap belangrijk heel blijft! De vrijwilligers zetten zich in voor

hun eigen parochie en dat willen we graag zo houden. Op die manier proberen

we de parochie samen met de vrijwilligers te dragen en te verlevendigen.

 

Kerkbestuur (federatiebestuur)

Pastoor Rick Blom Voorzitter

Wim Bendermacher (Afferden) Vicevoorzitter

Henk Menting (Bergen) Secretaris

Laur Habets (Bergen Penningmeester

Jan Verijdt (Afferden) Lid

Karel Ingenbleek (Siebengewald) Lid

Marcel Schut (Siebengewald) Lid

 

 

Werkgroep St. Joseph

Pastoor Rick Blom Voorzitter

Math Loonen Vicevoorzitter

Karel Ingenbleek Secretaris / Lid van kerkbestuur

Jan Straatman Penningmeester

Marcel Schut Lid / Lid van kerkbestuur

Anneke Willems Lid

Mia Verpoort Lid

Henk Weerts Koster

Mariet Peeters Lid