Baten en Lasten parochie

Jaarrekening 

2015

2016

2017

2018

Baten

 

 

 

 

Bijdragen parochianen

12295

13977

9348

11280

collecten

3827

4265

5021

3379

Overige bijdragen

80

245

                                    180

                                   255

offerblok kaarsengeld

366

138

256

 

stipendia

2077

1740

                                   1516

                                 1584

huwelijken, uitvaart en doop

1540

680

                                    1235

                                   460

huur urnenmuur/rouwkapel

120

60

75

 

grafrechten

15885

4750

7245

4589

verhuur gebouwen

 

5270

9007

8460

Incidentele baten

 

932

 

350

Totaal baten

36190

32057

33883

30257

Lasten

 

 

 

 

vergoeding pastoor. dirigent/organist

17705

10040

2474

10150

bijdrage bisdom

4767

5833

497

397

belasting onr goed

1061

1028

                                      770

                                    855

onderhoud onr goed

1535

2772

                                      596

                                 2023

gas water licht

1396

5136

                                   5768

                                5565 

kosten vrijwilligers

1263

813

  58

1649

alg kosten en verz

5760

5742

3806

 4327

Totale lasten

35157

31875

                                 14028 

                              24966

Totaal baten

36190

32057

                                 33883

                               30257

Totale lasten

-35157

-31875

-14028

-24966

 

1033

182

19914

5391