Trouwen in de kerk ouderwets? Echt niet! Het is juist erg romantisch en een mooie manier om de liefde te bezegelen ten overstaan van God. Maar hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn werk? Lees hier de tips!

Algemeen: wat moet je weten om te trouwen in de kerk?

Je kunt er samen met je partner voor kiezen om behalve een huwelijksplechtigheid in het gemeentehuis ook te gaan voor een bruiloft in de kerk.

De Nederlandse wet schrijft voor dat het kerkelijk huwelijk altijd ná de wettelijke ceremonie plaatsvindt. Meestal vinden de beide gebeurtenissen op dezelfde dag plaats, maar het is ook mogelijk om pas veel later in de kerk te trouwen.

Door de scheiding van staat en kerk in ons land zijn het kerkelijk en het wettelijk huwelijk niet met elkaar verbonden. In landen die een staatsgodsdienst hebben is dat anders.  

Huwelijk inzegenen

Bij een kerkelijk huwelijk laten bruid en bruidegom hun huwelijk inzegenen door een priester. Wie vraagt om de zegen over zijn huwelijk, vraagt God om hem/haar gunstig gezind te zijn. De twee gehuwden leggen hun huwelijk in Zijn handen en beloven om God bij hun relatie te betrekken. Deel van de huwelijksdienst is de trouwgelofte.

Feitelijk leggen bruid en bruidegom deze gelofte – die zij weliswaar tot elkaar uitspreken – aan God af. Hij is de belangrijkste getuige bij het kerkelijk huwelijk.

Het is mogelijk om voor de kerk te trouwen als minstens 1 van beiden katholiek gedoopt is. Als de ander niet-katholiek gedoopt (Protestants) is of helemaal niet

gedoopt, is het evengoed mogelijk om te trouwen voor de kerk. Bij het invullen van het huwelijksformulier wordt dit aangegeven en vervolgens wordt door het bisdom

Roermond toestemming gegeven om samen te mogen trouwen.’

‘Samen met de pastoor wordt er een voorbereiding gehouden die bestaat uit een aantal bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zal de pastoor nader kennis willen

maken met het bruidspaar om de dienst zo persoonlijk mogelijk te maken. Verder wordt de betekenis van het huwelijk besproken en wordt het huwelijksformulier 

ingevuld. De huwelijksviering verloopt altijd binnen een bestaand kader, maar binnen dat kader zijn er heel veel persoonlijke wensen mogelijk, in overleg met de 

pastoor.’

 

Ieder bruidspaar zal kiezen voor de dienst die past bij hun christelijke achtergrond. Mocht je als bruid en bruidegom een verschillende achtergrond of overtuiging

hebben, dan zul je moeten kiezen tussen een katholieke, een protestantse of een oecumenische huwelijksdienst.