Verzorgen uitvaart

 

Het overlijden komt meestal onaangekondigd. Men is vaak pas geneigd over de uitvaart te praten wanneer het zover is. Binnen een paar uur moet dan een aantal

belangrijke keuzes gemaakt worden. Onder andere of men een kerkelijke uitvaart wil of niet, wanneer en hoe. Deze pagina biedt u de gelegenheid dergelijke vragen

al eerder binnen de eigen familiekring te bespreken, zodat men kennis heeft van de eigen wensen en van de mogelijkheden binnen onze parochie. Deze informatie

biedt u ook hulp als u plotseling een uitvaart moet regelen.

 

Naast het vieren van een H. Mis kan er ook gekozen worden voor een gebedsdienst zonder uitreiken van de Communie. Er wordt dan altijd een schriftlezing gedaan,

een overweging gehouden en een Laatste aanbeveling ten afscheid. Daarnaast zal de pastoor samen met de familie kijken naar de inhoud, rekening houdend met de 

wensen die er kunnen zijn.’ Daarnaast is het altijd mogelijk om H. Missen te laten lezen in de parochie.

 

 

 

Mortuarium

 

In de toren van de kerk bevind zich het mortorium. Hier kan elke overledene een aantal dagen opgebaard worden.

De familie krijgt zelf een sleutel zodat men 24 uur per dag de gelegenheid heeft om de dierbare overledene te bezoeken. Er kunnen bloemen bij geplaatst worden en

er kan een kaarsje opsteken.

De onkosten hiervoor bedragen  € 100,- eenmalig

 

Bessembienderke of gedachtenisschildje                 

Voor elke overledene uit ons dorp wordt een Bessembienderke  achter in de Mariakapel opgehangen.

Tijdens of na de allerzielenviering wordt dit aan de naaste familie overhandigd.

 

 

Kerkelijke uitvaart

 

Bij een kerkelijke uitvaart neemt de familie te midden van de geloofsgemeenschap afscheid van een gelovige. We vertrouwen onze dierbare overledene aan God toe, en we troosten  elkaar met het geloof in de verrijzenis en het vertrouwen dat God ons ook door de dood heen wil vergezellen.

 

Overleg met de parochie

 

Als u een kerkelijke uitvaart wenst voor uw overledene, dan is het wenselijk de parochie daar zo spoedig mogelijk bij te betrekken. Als u dat wenst kan een uitvaartdienst ook s'avonds waarna daags erna bv. de uitvaart of crematie plaats zou kunnen vinden. 

Dat kan door (zelf of via de uitvaartondernemer) contact op te nemen met  de parochie. In eerste instantie is dit pastoor Rick Blom, is te bereiken via het mobiele nr. 06-55722869.

Met de parochie worden dan data en tijden voor de kerkelijke uitvaart en de eventuele avondwake vastgelegd, en kunnen verdere afspraken worden gemaakt.

 

De uitvaart

 

De meest bekende vorm van de uitvaart is die met een eucharistieviering. De heilige mis wordt dan opgedragen voor de overleden dierbare, door een priester uit de geloofsgemeenschap. Deze  heilige mis kent een vaste opbouw: openingsritus, liturgie van het woord, liturgie van de eucharistie en laatste aanbeveling ten afscheid (‘absoute’, waarbij het lichaam van de overledene wordt gezegend met wijwater en wordt bewierookt).

 

 

Afscheid op het kerkhof

 

Wanneer de overledene wordt begraven, vindt er op het kerkhof nog een korte plechtigheid plaats. Doorgaans is dit aansluitend aan de eucharistieviering of

gebedsdienst in de kerk. Het is ook mogelijk, wanneer er alleen een begrafenis plaatsvindt op het kerkhof en de dienst elders is geweest, om de pastoor te

vragen aanwezig te zijn voor een gebed.

 

 

Afscheid in het crematorium

 Wanneer de overledene wordt gecremeerd, wordt na de eucharistieviering of gebedsdienst doorgaans de overledene begeleid door familie en bekenden naar een

 crematorium. Als het de wens is van de familie, kan de priester meegaan om voor de overledene een laatste gebed uit te spreken

 

Bij een afscheidsplechtigheid in het crematorium kan een diaken of leken-gelovige voorgaan of bij uitzondering een priester. Er wordt dan altijd een schriftlezing

gedaan, een overweging gehouden en een Laatste aanbeveling ten afscheid. Tijdens de eerstvolgende eucharistieviering zal de overledene worden herdacht.

 

Bij een afscheidsplechtigheid in het crematorium kan er ook voor gekozen worden dat deze geleid wordt door de pastoor van de parochie. In feite is deze dienst 

vergelijkbaar met een gebedsdienst in de kerk bij een uitvaart. Er wordt dan altijd een schriftlezing gedaan, een overweging gehouden en een Laatste aanbeveling ten

afscheid. Daarnaast zal de pastoor samen met de familie kijken naar de inhoud, rekening houdend met de wensen die er kunnen zijn. Tijdens de eerstvolgende 

eucharistieviering zal de overledene worden herdacht, als dit de wens is van de familie. Daarnaast is het altijd mogelijk om H.Missen te laten lezen in de parochie.’ 

 

Avondwake

 

Er kan gekozen worden voor een avondwake: een voorbereidende viering op de vooravond. Ze biedt troost en bemoediging. De viering wordt geleid door leden van de avondwakegroep die verbonden zijn aan de parochie. Zij stellen samen met de  nabestaanden deze gebedsviering samen.

 

Persoonlijke inbreng in de viering      

 

De parochie draagt zorg voor een eigentijdse en persoonlijke uitvaart, maar we hechten eraan dit te doen binnen het kader van de kerkelijke liturgie en de katholieke rituelen. Daarin kunnen de nabestaanden hun eigen inbreng hebben, deze wordt in overleg met de priester ingevuld.

De mogelijkheden zijn:

  • de overledene binnendragen/begeleiden tijdens het intredelied.
  • een foto of symbool plaatsen  bij de overledene.
  • bloemen of tekeningen leggen.
  • de kaarsen rond het lichaam van de overledene ontsteken.
  • een “In Memoriam” (nagedachtenis) schrijven en uitspreken.
  • de lezingen uitzoeken en uitspreken.
  • de voorbede schrijven en uitspreken.
  • een kruisje ter nagedachtenis ophangen.
  • een (persoonlijk) gedicht of slotgedachte aan het einde van de viering uitspreken.
  • de overledene uitgeleide doen en het dragen van bloemen.

 

De eigen inbreng door de nabestaanden is een mogelijkheid, geen verplichting. De nabestaanden hebben altijd de vrijheid deel te nemen aan de viering zonder daarbij zelf iets in te brengen.

 

Muziek

Muziek kan veel betekenen bij een afscheid. Bij de eucharistievieringviering of gebedsdienst zijn er verschillende mogelijkheden. Er kan een beroep worden gedaan op

het kerkkoor. De keuze van de liederen wordt door de nabestaanden besproken met de dirigent van het koor en met de pastoor. Daarnaast kan er altijd worden 

gekozen voor een soliste of andere muziekgezelschappen. We zijn grote voorstander van livemuziek, maar het draaien van Cd’s verbieden we niet. Een combinatie 

van livemuziek en Cd’s behoort ook tot de mogelijkheden. 

 

Misintenties en collecte

 

Uit de opbrengst van de collectegelden kunnen voor de overledene binnen een jaar  in overleg 6 misintenties worden  gelezen. Met de contactpersoon van de parochie kunnen de data worden ingevuld.

Dit kan telefonisch, maar ook tijdens het spreekuur in de pastorie op dinsdag en donderdag van 11.00  tot 12.00 uur.

Bij de jaarlijkse Allerzielenviering worden alle overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar herdacht.

 

De collecte tijdens de uitvaart is altijd bestemd voor de opbouw van de parochie en voor misintenties voor de overledene.

 

Strooiveld

Op ons kerkhof is een strooiveld aanwezig, in overleg kan men de urn van een dierbare overledene hier uitstrooien.

 

Uitvaart zonder kerkelijke rituelen

Kiest u voor een niet kerkelijke uitvaart, dan kunt u eveneens gebruik maken van de kerk, met een door u gekozen uitvaartleider. Dorpsgenoten of verre bekenden

weten vaak niet of een dergelijke bijeenkomst openbaar is. De kerk is er voor alle inwoners van ons dorp. Het is een fijne plek om een afscheidsbijeenkomst te

houden. Onlangs is nu besloten dat bij een niet kerkelijke uitvaart evengoed gebruik gemaakt kan worden van de kerk. Voordeel is dat een dergelijke uitvaart

laagdrempelig is en iedereen deze afscheidsdienst kan bijwonen. Een uitvaartleider kan in de kerk geheel op eigen wijze een afscheidsritueel invullen.

 

 Uitvaart door een eigen voorganger

Kiest u voor een eigen voorganger, dan kunt u eveneens gebruik maken van de kerk. Dorpsgenoten of verre bekenden weten vaak niet of een dergelijke bijeenkomst

openbaar is. De kerk is er voor alle inwoners van ons dorp. Het is een fijne plek om een afscheidsbijeenkomst te houden. De pastoor zal altijd hierbij aanwezig zijn en 

zal zijn bijdrage geven om er een christelijk afscheid van te maken. Er wordt dan altijd een schriftlezing gedaan, een overweging gehouden en een Laatste

aanbeveling ten afscheid. In samenspraak met pastoor, voorganger en familie wordt de dienst inhoudelijk ingevuld. 

 

 Vragen of aanmelden uitvaart, avondwake 

Voor vragen of om een uitvaart en/of avondwake aan te melden kunt u contact opnemen met pastoor Rick Blom