Wat is communie?

Je eerste communie doe je rond je zevende levensjaar bij de katolieke kerk. Dit wordt gedaan om kinderen kennis te laten maken met het geloof. Dit bestaat uit drie stappen, namelijk: De doop, dit gebeurt meestal bij de geboorte van het kind. De communie, dit vindt meestal plaats rond het zevende levensjaar van het kind. Tijdens de communie deelt het kind voor het eerst mee aan de maaltijd van de Heer. En het laatste onderdeel is het Vormsel, dit vindt meestal plaats rond het twaalfde levensjaar van het kind. Het vormsel heeft als doel het kind een sterke ziel mee te geven.

Voorbereiding op de Eerste Communie ‘Via school door de parochie worden de kinderen van groep 4 en 5 benaderd om hun 1 e Communie te doen. De 1 e Communie met de erbij behorende voorbereiding wordt om het jaar aangeboden. Als kinderen hun Eerste Communie willen doen, vindt er eerst een voorbereiding plaats vanuit de parochie na schooltijd in de school. Deze voorbereiding wordt verzorgd door de communiewerkgroep samen met de pastoor.’